Format

Dubbel, två spelare på varje planhalva.

Poängräkning

Poängräkningen är samma som i tennis. Om de som servar vinner första bollen står det 15-0, andra bollen kan sedan bli 15-15 eller 30-0. Vinner servparet tredje bollen står det 30-15 eller 40-0. Vid 40-0 har alltså servparet vunnit 3 bollar i rad. Vinner de även den fjärde bollen blir det ett game. Den som vinner en boll vid 40-40 har fördel och behöver även vinna nästa boll för att ta ett game. Man kan därför säga att man måste vinna med minst två bollar för att vinna ett game.
Matcherna brukar spelas i bäst av 3 eller 5 set och för att vinna ett set behöver du vinna 6 game under förutsättning att du vinner med 2 games marginal. Annars fortsätter setet till någon vunnit med 2 game. Ni kan även komma överens om att setet går till tiebreak vid ställningen 6-6. På så sätt undviker ni ett game set som kan ta väldigt lång tid att spela färdigt. Ni ska komma överens innan om setet ska gå till tiebreak.

Tiebreak

I ett tiebreak spelar man först till 7 poäng och man måste vinna med 2 poäng marginal. Tiebreaket fortsätter tills 2 poängs marginal har uppnåtts. Poängräkningen är då 1, 2, 3, 4 osv. Så efter första bollen så kommer det stå 1-0 eller 0-1 i tiebreaket.

Vem servar i ett tiebreak?
Vid första poängen servar den spelar som står på tur att serva. Det är det lag som inte servade i games fram till 6-6. Därefter servar motståndarens spelare två serverar. Sedan går servern över igen och andra laget servar två servar. Efter första serven servar lagen således två servar var hela tiden tills tiebreaket är avslutat, vilket sker när någon vunnit med två poäng marginal. När detta skett har laget vunnit setet.

Servregler

Spelaren som servar

  • Du måste serva underarmsserv.
  • Du börjar i den högra rutan och servar kross/diagonalt till motståndarens vänstra ruta.
  • Bollen måste studsa innan du servar och ditt rack får inte vara över höften när du slår bollen (tänk i höjd med eller under höften).
  • Bollen måste landa i motståndarens servruta och sen studsar och träffar sidan eller bakre väggen så är det en giltig serv. Om däremot bollen träffar gallret efter studsen i rutan så är det en ogiltig serv.
  • När du servar måste du ha minst en fot i marken och du får fötterna får inte nudda servlinjen (ej heller vara framför servlinjen).
  • Du har två servar precis som i tennis, en förstaserv och en andraserv.

Linjer

Linjerna används bara vid serven i padel. Därefter har de ingen betydelse för spelet.
Du kan spela bollen på väggarna men inte på gallret.

Så här vinner du en poäng

  • Bollen studsar två gånger på golvet/marken på motståndarens sida.
  • Bollen träffa någon del av kroppen på motståndaren.
  • Motståndaren träffar gallret, en stolpe.
  • Motståndaren spelar i nät.

Bra att veta

Du kan smasha och ta bollen volley under spelet. Serven kan du dock inte returnera direkt på volley.